مقالات، مصاحبه ها و ترجمه های تخصصی

میراث تفکر مهندسی و پزشکی بر شهر هوشمند!

اقتصادسرا – در سال ۱۳۰۷ که قانون اعزام...

علی دادپی: دولت هنوز نفهمیده اقتصاد یعنی چه؟

اقتصادسرا – آنچه در روزهای گذشته در چین و در...

راهکار متفاوت آبیجیت بانرجی برنده نوبل اقتصاد برای فرار از رکود

اقتصادسرا – تحریک تقاضا در شرایط افت رشد...

شوروی و پشت پرده شکنجه آمار تولید غذا

اقتصادسرا – نموداری از سازمان خواروبار جهانی...

تبعیض قیمتی: خوب یا بد؟

اقتصادسرا – دیروز در کلاس تئوری خرد دکترا بحث...

نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ با رویکرد فقرزدایی و ۲ درس مهم

اقتصادسرا – هر ۳ نفر برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۹...

اولویت مبارزه با فساد اقتصادی در ایران چیست؟

اقتصادسرا – شب‌هنگام وارد خانه می‌شوید و در...

خطر پول‌پاشی / سیاست‌های حمایتی زد تولید!

اقتصادسرا – حاکمی را فرض کنید که خزانه‌ای...