مسعود مجیدی

کرونا و بحران کمبود غذا

اقتصادسرا – اکثر نوشته‌های اقتصاددانان در روزهای اخیر روی برجسته کردن این موضوع بود که...

دام نقدینگی

راهکار فرار از دام نقدینگی چیست؟

اقتصادسرا – از حوزه یورو گرفته تا ژاپن و ایالات متحده، لنگیدن اسب رشد اقتصادی، به‌رغم...

مالیات بر دارایی‌های لوکس چه ایراداتی دارد؟

اقتصادسرا – اخیرا مالیاتهایی تحت عنوان مالیات بر دارایی‌های لوکس مطرح شده است. حامیان این...

نرخ بهره چیست و چه عواملی در آن اثرگذارند؟

اقتصادسرا – نرخ بهره چیست؟ معمولاً پاسخ می دهند قیمت اجارۀ پول یا سرمایه. این غلط محض نیست....