محمد امین احمدی

economic growth

معرفی کتاب “مقدمه ای بر رشد اقتصادی” اثر چارلز جونز

کتاب “مقدمه ای بر رشد اقتصادی” اثر چارلز جونز می باشد. این کتاب از جمله منابع مطرح برای...

رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه

معرفی کتاب “رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه” اثر هال واریان

کتاب “رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه” اثر دکتر هال واریان استاد دانشگاه برکلی می...

معرفی کتاب “چرا ملت ها شکست می خورند؟”

“چرا ملت ها شکست می خورند؟” با نگارشی درخشان و دلپذیر به پرسشی پاسخ می دهد که قرن ها...