دسته:اقتصاد، اساتید و دانشکده ها

جان هیکس که بود؟

جان هیکس اقتصاددان معروف انگلیسی، از با نفوذترین اقتصاددانان قرن بیستم است که نقش ارزنده ای...

جوزف استیگلیتز (اقتصاددان نوبلیست)

جوزف استیگلیتز یکی از پر سروصداترین اقتصاددانان معاصر جهان است که نوبل اقتصاد به پاس تلاش و...

میلتون فریدمن

فریدمن اقتصاددان معروف آمریکایی و بنیانگذار مکتب شیکاگو، از بانفوذترین و در عین حال...

دکتر تیمور رحمانی

آقای دکتر تیمور رحمانی، مقطع کارشناسی را در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در رشته علوم...