دسته:مقالات، مصاحبه ها و ترجمه های تخصصی

مقایسه‌های نادرست در مصرف انرژی

اقتصادسرا – در طی ۱۵ سال گذشته ده‌ها یادداشت و مقاله در حمایت از واقعی‌سازی قیمت انرژی...

دیدگاه‌های متفاوت دکتر هادی صالحی اصفهانی در خصوص نرخ ارز

اقتصادسرا – دکتر هادی صالحی اصفهانی در سخنرانی های اخیر خود در تهران نکات قابل تاملی در...

الزام بسته سبد غذایی

اقتصادسرا – برای بار چندم می‌گویم که دولت نباید از برچسب کوپنی و امثال آن بترسد و هر چه...

بحران ارزی؛ علل و راه‌های برون‌رفت

اقتصادسرا – جهش‌های پی در پی نرخ ارز در چندین ماه گذشته بار دیگر در حال کشاندن اقتصاد...