دسته:مقالات، مصاحبه ها و ترجمه های تخصصی

میراث تفکر مهندسی و پزشکی بر شهر هوشمند!

اقتصادسرا – در سال ۱۳۰۷ که قانون اعزام دانشجویان بورسیه ایران به اروپا تصویب شد،...

علی دادپی: دولت هنوز نفهمیده اقتصاد یعنی چه؟

اقتصادسرا – آنچه در روزهای گذشته در چین و در جریان افتتاح ابرفرودگاه داشینگ رخ داده،...

راهکار متفاوت آبیجیت بانرجی برنده نوبل اقتصاد برای فرار از رکود

اقتصادسرا – تحریک تقاضا در شرایط افت رشد اقتصادی یا حاکم شدن رکود چگونه ممکن است؟ در حالی...

شوروی و پشت پرده شکنجه آمار تولید غذا

اقتصادسرا – نموداری از سازمان خواروبار جهانی (فائو) نشان می دهد که در تمام سال های حاکمیت...