دسته:مقالات، مصاحبه ها و ترجمه های تخصصی

شفافیت گمشده صندوق‌های بازنشستگی

اقتصادسرا – دولت به عنوان متولی نظام بازنشستگی کشور، مسوولیت صیانت از اندوخته‌های...

ژاپن چگونه ژاپن شد؟

اقتصادسرا – رؤیای ژاپن شدنِ ایران رؤیایی سوخته است. اگر می‌خواستیم ژاپن شویم اجازه...

هک کردن P یا P-hacking چیست؟

اقتصادسرا – چند سالی است که متخصصان آمار، برخی روی‌کردهای رایج در تحلیل آماری داده‌ها و...

قانون گرشام چیست؟

اقتصادسرا – یکی از قوانین جالب در ادبیات اقتصادی که می‌توان مفهوم آن را به بسیاری از...