دسته:مقالات، مصاحبه ها و ترجمه های تخصصی

جهان دیوانه ارز زیمباوه

اقتصادسرا – اگر رئیس جمهور موگابه انتظار داشت که مردم کشورش از خبر به دست گرفتن پول...

سیاست و آمار – حساب پس دادن

اعداد تولید ناخالص داخلی ساختگی و ارقام استقراضی می‌توانند اعتبارسنج‌ها را فریب دهند تا...

عرضه (معرفی مفاهیم اقتصادی)

پایه ای ترین قوانین در اقتصاد قانون عرضه و قانون تقاضا می باشد. به راستی تقریباً هر اتفاق یا...

داستان بیش از ۲ شهر

نابرابری‌های منطقه‌ای در داخل کشورهای ناحیه‌ی یورو گسترده‌تر شده است خیابان‌های زیبا اما...