دسته:مقالات، مصاحبه ها و ترجمه های تخصصی

کار مارکس (Karl Marx) – اقتصاددان یا انقلابی؟

Karl Marx کسی بود که بدون آنکه متوجه باشد دنیا را تغییر داد. برخلاف سلف خود Marx، Adam Smith بنابرابری ای...

زمانی بهتر به شما خدمت رسانی خواهد شد که به خود خدمت کنید! – زندگی و روزگار آدام اسمیت (Adam Smith)

Adam Smithدر کتابش "ثروت ملل" ادعایی ظاهرا متناقض را مطرح کرد. بنابر این ادعا اگر مردم به دنبال این...

پارادوکس انسان‌دوستی

انسان دوستی آموزشی نمونه ای برجسته از سخاوت انسان و خواستش برای کمک به دیگران است. آیا ممکن...