برچسب:, , , ,

معرفی کتاب “رشد اقتصادی” (اقتصاد کلان) اثر بارو و مارتین

کتاب ” رشد اقتصادی ” توسط باررو (Robert J. Barro) و مارتین (Xavier sala-i-Martin) نوشته شده است. بارو استاد...