برچسب:,

مالیات بر دارایی‌های لوکس چه ایراداتی دارد؟

اقتصادسرا – اخیرا مالیاتهایی تحت عنوان مالیات بر دارایی‌های لوکس مطرح شده است. حامیان این...

مالیات بر مصرف، خوب یا بد؟

برخی از مهم‌ترین تغییرات مالیاتی سال‌های اخیر، به مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه مربوط بوده...