مسعود مجیدی

ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان بر پایه برابری قدرت خرید

اقتصادسرا – معنی ثروتمندترین و فقیرترین کشور حهان در بین کشورها به چه معنی است؟ یک پاسخ...

سهم کشورهای جهان از تولید ناخالص جهانی / آمریکا در صدر

اقتصادسرا – بانک جهانی در آخرین گزارش خود به تولید ناخالص ملی کشورها و سهم کشورهای مختلف...

ایمانی‌راد: آیا ترامپ می‌تواند اقتصاد ایران را محدود کند؟

اقتصادسرا – ایمانی‌راد با طرح پنج ریسک برای اقتصاد جهان در سال ۱۳۹۶ ریسک سیاسی و اقتصادی...

جریمه سرعت غیرمجاز در کشور‌های مختلف چه قدر است؟

اقتصادسرا – رانندگی با سرعت بالا خطرناک است و منجر به تصادفات جاده ای می شود. اما محدودیت...